Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k zhanobeniu pomníka prvého slovenského prezidenta.

453

V noci na 26. februára 2008 došlo k zhanobeniu pomníka prvého slovenského prezidenta na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Slovenská ľudová strana vyzýva predstaviteľov štátu aby zaujali jednoznačné stanovisko k hanobeniu Slovenskej republiky.

Predseda vlády i prezident Slovenskej republiky nemôžu pri takýchto udalostiach mlčať, pretože v opačnom prípade o ich úcte k vlastnému úradu, ktorý zastávajú, ale aj o ich vlastnom charaktere, bude jednoznačne hovoriť ich mlčanie.

Slovenská ľudová strana úprimne ľutuje páchateľa, ktorý sa v svojich pomýlených predstavách dal zviesť k takémuto činu.

 

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-080226