Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!
Browsing Category

Voľby samospráv

Tu by malo byť všetko ohľadom volieb do orgánov samosprávy obcí a krajov.

Denník Pravda sa pýta.

(odpoveď do 800 znakov) 1. Ako hodnotíte uplynulé obdobie a čo by ste v kraji/meste chceli zmeniť?Hodnotenie uplynulého obdobia ponechám na posúdenie obyvateľov. Mojou úlohou vo funkcii nového župana/primátora totižto je pracovať v

Ing. Jozef Sásik – životopis

Ing. Jozef Sásik Narodil sa v marci 1958 v Banskej Bystrici v rodine úradníka. Základnú školu navštevoval v rodnom meste a po jej ukončení sa vyučil na Lesníckom odbornom učilišti (LOU) v Banskej Štiavnici v profesii lesiar a to v

Ing. Marian Kňažko – životopis

Ing. Marian Kňažko Narodil sa v Považskej Bystrici v máji 1964, kde v roku 1982 zmaturoval na SPŠS-strojníckej, odbor strojárska technológia.V rokoch 1982-83 pracoval ako robotník v Považských strojárňach, neskôr ako technológ

Naši kandidáti na županov 2022

Sme jedinou politickou stranou zjednocujúcou občanov bojujúcich za záujmy Slovenska.Sme jediní, ktorých politickým krédom, okrem iných, je: V podstatnom jednota, v nepodstatnom sloboda a vo všetkom láska. In necessariis unitas, in

Komunálne voľby – koho nevoliť

Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva. A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu; a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť,…